Nainstalujte si:

       

Význam slova prozódie, prosodie; próté filosofia; próza, prosa


prozódie, prosodie = souhrn zvukových vlastností jazyka; vědní obor zabývající se zvukovými vlastnostmi jazyka

próté filosofia = první filozofie, základní východiska úvah o bytí

próza, prosa = slovesné projevy psané v řeči nevázané; všednost, střízlivost, prostota

Next: prubířský kámen; prubnout; pruderie, prudérie    recruitment; recyklace; recyklovaný; redakce