Nainstalujte si:

       

Význam slova prozaický, prosaický; prozaik, prosaik


prozaický, prosaický = psaný v řeči nevázané; všední, střízlivý, prostý

prozaik, prosaik = autor píšící prózu

Next: prozencefalon; prozenchym, prosenchym    recirkulace; recitace; recitando; recitativ