Nainstalujte si:

       

Význam slova provokativní; proxemika; proximální; proximita


provokativní = vyzývavý; nápadný

proxemika = druh non verbální komunikace, spočívající ve vyjádření vztahu k druhému ve vzdálenosti, kterou od sebe komunikující subjekty zaujmou.

proximální = bližší k centru, středu; bližší k trupu, hlavě

proximita = blízkost

Next: prozaický, prosaický; prozaik, prosaik    recidivita; recipient; reciprocita; reciproký