Nainstalujte si:

       

Význam slova provizorní, provisorní; provokace; provokatér


provizorní, provisorní = dočasný, prozatímní, přechodný

provokace = úmyslná vyzývavost; podněcování, pobuřující čin

provokatér = provokující osoba, štváč

Next: provokativní; proxemika; proximální; proximita    recesivní, recesívní; recidiva; recidivista