Nainstalujte si:

       

Význam slova provinciální, provincionální; provincie


provinciální, provincionální = provinční, krajinský, venkovský; zaostalý; příslušející k provincii

provincie = správní a administrativní jednotka ; závislé území; venkovský kraj

Next: provitamin, provitamín; provize, provise    recenze, recense; recepce; recept; receptář