Nainstalujte si:

       

Význam slova protuberance; proveditor; provenience; proverb


protuberance = obrovská oblaka plazmatu v sluneční koróně

proveditor = hodnostář v Benátké republice

provenience = původ, místo původu

proverb = krátká komedie rozpracovávající obsah přísloví

Next: proverbium; proviant; providence    realitní; realizacerealisace; realizmus, realismus