Nainstalujte si:

       

Význam slova prosopagnózie, prosopagnosie; prospekce; prospekt


prosopagnózie, prosopagnosie = neurologická porucha, kdy postižený nerozeznává tváře

prospekce = pátrání; vyhledávání a průzkum ložisek nerostů

prospekt = 1. informační leták, brožurka; 2. velkoměstská široká ulice

Next: prospektivní; prospektor; prosperita; prosperovat    ramadán, ramadan, ramazán, ramazan; Ramie; ramjet