Nainstalujte si:

       

Význam slova propulze, propulse; propyleje, propylaje; prorektor


propulze, propulse = bezděčný, překotný pohyb dopředu; vyvozování tahu potřebného k překonání odporů, např. při pohybu letadla, lodi

propyleje, propylaje = v antické architektuře monumentální vstupní brána ke svatyni nebo hrazenému okrsku; předbraní

prorektor = zástupce rektora vysoké školy

Next: prorogace; proscénium; prosektura; proselyta    rajon, rajón, rayon; rajonismus, rajonizmus