Nainstalujte si:

       

Význam slova proporcionální; proporční; propozice, proposice


proporcionální = úměrný

proporční = odpovídající proporcím, úměrný, proporcionální

propozice, proposice = plán, rozvrh, záměr, rozpis, program

Next: proprieta; proprietární; propriocepce    ragby, rugby; ragie; raglán; ragtime; ragú