Nainstalujte si:

       

Význam slova propedeutický; propedeutika; propeler; properovat


propedeutický = přípravný; doplňkový

propedeutika = úvod, průprava; uvedení do oboru

propeler = vrtule; lodní šroub

properovat = pospíchat

Next: propolis; proponovaný; proporce; proporcionalita    rafináda; rafinerie, rafinérie; rafinovanost