Nainstalujte si:

       

Význam slova propagace; propaganda; propagovat; propan


propagace = reklama; uvádění ve známost; rozšiřování, rozmnožování; záměrné množení mikroorganismů

propaganda = veřejné šíření myšlenek, názorů s cílem získat přívržence

propagovat = doporučovat, uvádět ve všeobecnou známost

propan = nasycený uhlovodík užívaný jako chemická surovina a palivo

Next: propedeutický; propedeutika; propeler; properovat    radista; radium; radix; radon; radula; rafinace