Nainstalujte si:

       

Význam slova promulgace; pronáos; pronefros; pronomen; pronto


promulgace = veřejné vyhlášení, osvědčení

pronáos = předsíň antického chrámu

pronefros = předledvina, vývojové stadium ledviny

pronomen = zájmeno

pronto = naráz, ihned, rychle

Next: propagace; propaganda; propagovat; propan    radiometrie; radionuklid; radioterapie; radiový