Nainstalujte si:

       

Význam slova promotion; promotor; promovaný; promptní


promotion = zakladatelství, podnět, podpora; úvodní, zaváděcí reklama, jíž se propaguje nový výrobek nebo produkt

promotor = 1. vysokoškolský hodnostář provádějící promoci; 2. látka zvyšující aktivitu katalyzátoru

promovaný = ten, kdo měl promoci

promptní = pohotový, rychlý, okamžitý

Next: promulgace; pronáos; pronefros; pronomen; pronto    radiokomunikace; radiologie; radiolokátor