Nainstalujte si:

       

Význam slova promenáda; promesa; promile; prominent; prominentní


promenáda = hromadné procházení; místo takového procházení, korzo

promesa = slib; dlužní úpis; příslib; poukázka na budoucí akcie

promile = jeden díl z tisíce, tisícina celku

prominent = přední, vynikající osobnost společnosti; jedinec s výsadním postavením

prominentní = výsadní, neběžný, nedosažitelný

Next: promiscue; promiskuita; promissor; promoce    radiochemie; radiodiagnostika; radioekologie