Nainstalujte si:

       

Význam slova proklize, proklise; prokolice; prokreační


proklize, proklise = spojení nepřízvučného slova s následujícím přízvučným v jeden přízvukovaný celek; sklon dopředu, předklon

prokolice = košťálová zelenina částečně připomínající květák, brokolice

prokreační = plodivý, rozmnožovací

Next: Prokrustes; Prokrustovo lože; proktitida; prokto-    radiální; radiální; radián; radiátor