Nainstalujte si:

       

Význam slova prognóza, prognosa; program; prográdní, progradní


prognóza, prognosa = předpověď, odhad dalšího vývoje

program = stanovený plán činnosti, pracovní náplň, dokument o tom; určený sled událostí; tištěné oznámení pořadu; kroky vedoucí k předem stanovenému cíli

prográdní, progradní = vyvíjející se dopředu, pokrokový

Next: progredience; progredientní; progres, progrese    rabín, rabí, rabi, rabbi; rabovat; rabulistika