Nainstalujte si:

       

Význam slova profundál; profuzní, profúzní, profusní


profundál = hlubinná oblast stojatých vod

profuzní, profúzní, profusní = mohutný, silný; hojný, přílišný; nadbytečný, dalekosáhlý

Next: profylaktický; profylaxe; progenitura; progerie    quattrocento; quetzal; quickstep; quieto