Nainstalujte si:

       

Význam slova profesura; profét; profil; profilace; profilovat


profesura = hodnost nebo činnost profesora, profesorství

profét = ze slove prophet; prorok, ten, kdo prorokuje; věštec

profil = pohled ze strany; obrys; celkový obraz, charakter člověka

profilace = vývoj, tříbení vlastností

profilovat = vytvářet profil něčeho, dávat něčemu tvar, rozčlenit; zaměřovat povrch území v podélném i příčném směru

Next: profit; profitabilita; profitovat; profík    pyrrhovo vítězství; pythický; pyton; pyžmo