Nainstalujte si:

       

Význam slova produkční; produkovat; produkt; produktivita


produkční = osoba zodpovědná za výrobu filmového, televizního nebo rozhlasového díla

produkovat = vyrábět, pěstovat, tvořit

produkt = výrobek, výtvor; vytvořená hodnota; výsledek činnosti

produktivita = intenzita výroby; tvořivá činnost

Next: produktivní; profanace; profánní; profesiografie    pyrolýza, pyrolysa; pyroman, pyromaniak; pyromanie