Nainstalujte si:

       

Význam slova procedurální; procento; procentuální, percentuální


procedurální = týkající se postupu, např. při diplomatickém jednání

procento = jeden díl ze sta, setina celku

procentuální, percentuální = vyjádřený v procentech

Next: proces; procesí; procesor; procovský; proděkan    pyranometr; pyretikum; pyrex; pyré, purée; pyrit