Nainstalujte si:

       

Význam slova problematika; problém; probošt; procedura


problematika = okruh problémů

problém = věc k řešení, sporná otázka, otázka k rozhodnutí

probošt = představený kapituly; titul faráře historicky významného kostela

procedura = postup při nějakém, obv. složitém konání; soubor léčebných úkonů, např. v lázních

Next: procedurální; procento; procentuální, percentuální    pyodermie; pyorea, pyorrhoea; pyramida; pyramidální