Nainstalujte si:

       

Význam slova primitiv; primitivní; primogenitura; primordiální


primitiv = primitivní člověk; člověk na nízké úrovni, prostoduchý, zaostalý

primitivní = jsoucí na počátečním, prvotním stupni společenského vývoje nebo na nízké úrovni, nekultivovaný, zaostalý; jednoduchý, triviální, prostý, neumělý

primogenitura = prvorozenectví

primordiální = prvotní, prapůvodní

Next: primordium; primum; primus; princ; princes; princip    pumpky; punc; punč; punk; punkce; punker; punkt