Nainstalujte si:

       

Význam slova primáti; primátor; primátorky; primér; primipara


primáti = nehetnatci

primátor = starosta statutárního města

primátorky = veslařský závod v Praze konaný pod záštitou primátora

primér = primární sektor, oblast národního hospodářství zahrnující těžbu a využívání přírodních zdrojů

primipara = prvorodička

Next: primitiv; primitivní; primogenitura; primordiální    pulz, puls; pulzace, pulsace; pulzar, pulsar; puma