Nainstalujte si:

       

Význam slova prezidium, prezídium, presidium; prémie; prérie


prezidium, prezídium, presidium = ústředí úřadu, orgánu, organizace; budova nebo místnosti tohoto úřadu

prémie = odměna, mimořádná výhra; udělovaná cena, dárek; pojistné, pravidelná částka placená podle smlouvy pojištěncem

prérie = travnatá step v mírném pásu severní Ameriky

Next: préteritum; prétor, praetor; prézens, présens    publicistika; publicita; publikace; publikovat