Nainstalujte si:

       

Význam slova prevalence; prevence; preventivní; prevét; preview


prevalence = převládání, převaha, obecné rozšíření; demografický ukazatel, poměr počtu nemocných k počtu obyvatel

prevence = předcházení něčemu, ochrana před něčím

preventivní = předchůdný, včasný, v předstihu; ochranný; zabývající se prevencí, sloužící prevenci

prevét = záchod

preview = předběžný náhled

Next: previze, previse; prevít; prezence, presence    psychotechnika; psychoterapie; psychotest