Nainstalujte si:

       

Význam slova prestižní; presto; presumpce; presumpce neviny


prestižní = mající vážnost, vlivný

presto = hud. velmi rychle; velmi rychlé tempo

presumpce = předpoklad, domněnka, pravděpodobnost (p. neviny)

presumpce neviny = To znamená, že i když je obviněný, není viný, dokud mu není trestný čin prokázán a není za něj odsouzen.

Next: pretendent; pretenze, pretense, pretence; pretorián    psychopat; psychopatie; psychopatologie