Nainstalujte si:

       

Význam slova presentatum; preskripce; presovat; press


presentatum = datum přijetí došlé písemnosti na úřadu

preskripce = 1. předpis, na řízení, předepsání, dispozice; 2. promlčení, zánik vymahatelnosti, žalovatelnosti

presovat = lisovat, stlačovat

press = tisk

Next: press relations; presscentrum; prestissimo; prestiž    psycholingvistika; psychologie