Nainstalujte si:

       

Význam slova presbytář, presbyterium; presbyter; presenium


presbytář, presbyterium = kněžiště; chrámový prostor vyhrazený kněžím, např. kolem hlavního oltáře

presbyter = v protestantských církvích představený, člen rady starších, volený představitel

presenium = období před stářím (50-60 let věku člověka)

Next: presentatum; preskripce; presovat; press    psychokineze, psychokinese, psychokinéza