Nainstalujte si:

       

Význam slova preromantizmus, preromantismus-; pres; presbyopie


preromantizmus, preromantismus- = umělecké tendence a směry 2. poloviny 18. století vyrovnávající se s klasicizmem a tvořící vnitřně různorodý přechod k romantismu

pres = lis; tlak, tlačenice; časová tíseň; nesnáze

presbyopie = starozrakost, vetchozrakost, punctum proximum je vzdálen více než 25 cm, člověk není schopen vidět ostře předměty v konvenční zrakové vzdálenosti 25 cm

Next: presbytář, presbyterium; presbyter; presenium    psychogenní; psychohygiena