Nainstalujte si:

       

Význam slova prekurzor, prekursor; prelát; preliminář


prekurzor, prekursor = výchozí látka, částice, z níž vzniká chemickou přeměnou výsledný produkt

prelát = biskup nebo jiný představený s podobnou pravomocí a jurisdikcí; vyšší úředník papežské kurie

preliminář = předběžná smlouva, ujednání

Next: preliminární; preludium; preludovat; premedikace    psammofyty; pseudo-; pseudogravidita; pseudokras