Nainstalujte si:

       

Význam slova prekluze, prekluse; prekognice; prekoncept


prekluze, prekluse = zánik práva jeho neuplatněním ve stanovené (prekluzivní) lhůtě

prekognice = předvídání budoucnosti, jasnovidnost

prekoncept = osobní názor, subjektivní koncepce či teorie opírající se o intuici, individuální zkušenost a zhusta i o sugesce, často se značně liší od skutečně odborného či vědeckého poznatku

Next: prekurzor, prekursor; prelát; preliminář    prudérní; pruritus; psalmodie; psaltérium