Nainstalujte si:

       

Význam slova prekanceróza, prekancerosa; prekarcinom; prekérní


prekanceróza, prekancerosa = některé chorobné změny blízké rakovině nebo předcházející vzniku rakoviny, prekarcinom

prekarcinom = chorobné změny blízké rakovině nebo předcházející vzniku rakoviny, prekanceróza

prekérní = choulostivý, povážlivý, tísnivý, trapný, nepříjemný

Next: prekluze, prekluse; prekognice; prekoncept    prubířský kámen; prubnout; pruderie, prudérie