Nainstalujte si:

       

Význam slova prehistorie; prejotace; prejudice


prehistorie = pravěk; historické vědy zabývající se pravěkem

prejotace = vznik a existence polosamohláskového í mezi souhláskou a samohláskou

prejudice = právo rozhodnutí, které se stává směrnicí pro obdobné případy

Next: prekanceróza, prekancerosa; prekarcinom; prekérní    prozódie, prosodie; próté filosofia; próza, prosa