Nainstalujte si:

       

Význam slova prefix; prefixace; preformovat; pregnantní


prefix = předpona

prefixace = tvoření slova prefixem

preformovat = předem vytvářet, předem určovat, předobrazit

pregnantní = výstižný, přesný

Next: prehistorie; prejotace; prejudice    prozencefalon; prozenchym, prosenchym