Nainstalujte si:

       

Význam slova prefektura; preferans; preference; preferovat


prefektura = úřad prefekta; budova nebo místnost tohoto úřadu; správní obvod řízený prefektem

preferans = karetní hra; hra na kulečníku

preference = zvýhodnění, výhoda, výsada, přednost, přednostní právo

preferovat = zvýhodňovat, dávat přednost

Next: prefix; prefixace; preformovat; pregnantní    prozaický, prosaický; prozaik, prosaik