Nainstalujte si:

       

Význam slova prefabrikace; prefabrikát; preface; prefekt


prefabrikace = výroba prefabrikátů

prefabrikát = průmyslově vyráběný dílec, obv. stavební

preface = úvodní část mešního kánonu

prefekt = představený nějaké instituce

Next: prefektura; preferans; preference; preferovat    provokativní; proxemika; proximální; proximita