Nainstalujte si:

       

Význam slova predispozice, predisposice; predominance


predispozice, predisposice = vrozená nebo získaná náchylnost, sklon

predominance = nadvláda, převládání, převaha

Next: preeklampsie; preeminence; preexistence    provizorium, provizórium, provisorium