Nainstalujte si:

       

Význam slova predace; predátor; predestinace; predikace


predace = dravý způsob života, aktivní vyhledávání a lovení kořisti predátorem pro potravu

predátor = živočich živící se dravým způsobem; dravec, šelma

predestinace = předurčení; předem určená budoucnost, osud

predikace = přisouzení; výpověď o podmětu, subjektu; jaz. skladebný vztah slovesa a částí věty, které toto sloveso řídí

Next: predikant; predikát; predikce; predikovat    provinciální, provincionální; provincie