Nainstalujte si:

       

Význam slova precipitace; precizní, precisní


precipitace = 1. spěch, chvat; 2. vznik nové oddělené pevné fáze ve fázi kapalné nebo zkondenzované kapalné látky v plynné fázi; srážení

precizní, precisní = přesný, dokonalý

Next: preciznost, precisnost; precizovat, precisovat    providencializmus, providencialismus; provider