Nainstalujte si:

       

Význam slova preciozita, preciosita; precióznost, preciosnost


preciozita, preciosita = 1. dokonalost, zvl. v uměleckém slohu; 2. přepjatá, strojená dokonalost v projevech, chování, precióznost, afektovanost

precióznost, preciosnost = preciozita

Next: precipitace; precizní, precisní    proverbium; proviant; providence