Nainstalujte si:

       

Význam slova pre-; preambule; preambulum; prebenda; precedence


pre- = předpona mající význam před, nad

preambule = úvodní (obv. slavnostní) část dokumentu, předmluva

preambulum = hud. předehra, preludium

prebenda = nezasloužená výhoda nebo příjem za zásluhy""

precedence = priorita, prvenství, společenská přednost

Next: precedent, precedens; preceptor; precese    protozoologie; protrahovaný; protrahovat; protrakce