Nainstalujte si:

       

Význam slova pozitivum, positivum; pozitron, positron; pozoun


pozitivum, positivum = kladná stránka události, jevu

pozitron, positron = kladně nabitá částice, antičástice k elektronu

pozoun = žesťový nátrubkový hudební nástroj, trombon

Next: požerák; pódium; pólo; pórobeton; póza; přechodnice    proterozoikum; protest