Nainstalujte si:

       

Význam slova pozitivní, positivní; pozitivní, positivní


pozitivní, positivní = kladný; založený na skutečnosti

pozitivní, positivní = kladný; založený na skutečnosti, dokázaný; stavějící se příznivě k něčemu

Next: pozitivum, positivum; pozitron, positron; pozoun    protektorát; proteosyntéza, proteosynthesa