Nainstalujte si:

       

Význam slova pozitiv, positiv


pozitiv, positiv = základní stupeň při stupňování přídavných jmen a příslovcí; nepřenosné malé varhany; fotografický obraz vzniklý vyvoláním negativu

Next: pozitivizmus, pozitivismus, positivismus    proteizmus, proteismus; protekce