Nainstalujte si:

       

Význam slova pourparler; power-play; pozér; pozice, posice


pourparler = nezávazný rozhovor; neformální rozmluva, jednání mezi diplomaty

power-play = přesilová hra v hokeji

pozér = člověk libující si ve strojenosti, dávající najevo svou důležitost

pozice, posice = poloha, držení těla; místo, umístění ve vztahu k okolí nebo s přihlédnutím k významu

Next: pozitiv, positiv    proteinkináza, proteinkinasa; proteinurie