Nainstalujte si:

       

Význam slova postskriptum, post scriptum; postsynchron; postulát


postskriptum, post scriptum = po napsání; dodatek v dopise, douška; zkratka P.S.

postsynchron = dodatečné ozvučení např. filmu

postulát = požadavek, předpoklad přijímaný bez důkazu

Next: potamologie; potaš; potence; potenciál; potenciální    prosopagnózie, prosopagnosie; prospekce; prospekt