Nainstalujte si:

       

Význam slova postkomunistický; postmodernizmus, postmodernismus


postkomunistický = vztahující se k období po pádu komunistického režimu

postmodernizmus, postmodernismus = přístup ke světu a pojetí skutečnosti i poznání jako neredukovatelné plurality, a proto odmítající univerzální výklad

Next: postnova; postpenitenciární; postpozice, postposice    prorogace; proscénium; prosektura; proselyta