Nainstalujte si:

       

Význam slova postament; poste restante; poster; posterior


postament = podstava např. pomníku, sloupu

poste restante = zaslání zásilky na poštu pouze s udáním jména příjemce, popř. hesla, takže si ji příjemce vyzvedne sám

poster = výsledky práce zveřejněné na vědecké konferenci na tabulích a stojanech formou tabulek, fotografů, komentovaných témat; plakát

posterior = pozdější; zadní

Next: posteriorita; postfebrilní; postglaciál    propedeutický; propedeutika; propeler; properovat