Nainstalujte si:

       

Význam slova posibilita; post; post christum; post factum


posibilita = možnost

post = místo; postavení, funkce

post christum = po Kristu, po Kristově narození, našeho letopočtu; zkratka p. chr. (n.)

post factum = po činu, po provedeném, když se stalo

Next: post festum; post meridiem; post partum; post-    promulgace; pronáos; pronefros; pronomen; pronto