Nainstalujte si:

       

Význam slova porno; porno-; pornografie; poróza, porosis


porno = pornografie

porno- = první část složených slov mající význam pornografický

pornografie = necudné, oplzlé, jednostranné užití motivů sexu a pohlaví, porno

poróza, porosis = úbytek kostní tkáně

Next: porridge; port; porta; portabilita; portable    prokura; prokuratura; prokurátor; prokurista